Medicatiebewaking

Een belangrijke taak van uw apotheek is medicatiebewaking.
Veel mensen gebruiken verschillende medicijnen, vooral oudere mensen. Niet alle medicijnen gaan goed samen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze elkaar tegenwerken waardoor ze minder effect hebben. Je klachten kunnen erger worden. Ook kan het zijn dat verschillende medicijnen elkaar zoveel effect hebben.

Ook dan kun je klachten krijgen. De arts die de medicijnen voorschrijft, hoort erop te merken dat je geen medicijnen gebruikt die niet goed samengaan. Hij of zij heeft echter niet altijd een overzicht van alle medicijnen die je gebruikt, zal veel mensen medicijnen krijgen door verschillende artsen. (Misschien is het handig in je portefeuille, een kortje te steken met alle medicijnen die je gebruikt. Het gebeurt immers niet zelden dat men één of een ander medicijn vergeet te melden).

Daarom kan het soms gebeuren dat bepaalde medicijnen vaak niet goed samengaan met de medicijnen die je al neemt.

In de apotheek wordt gecontroleerd of je risico's lopen. Om dit te kunnen doen hebben de apothekers een bewakingssysteem.

Alle medicijnen die je in onze apotheek haalt, worden bijgehouden in een computer samen met je persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we vlot bepaalde interacties nagaan. Verder wordt in de apotheek gecontroleerd of de periodiek hoeveel juist is, of het advies voor inname correct is, … Indien blijkt dat je medicijnen gekregen, die niet goed samengaan of die minder geschikt voor je, zal iemand van de apotheek rossen contact opnemen met je kunst van medisch specialist. veelvoorkomend in overleg een ander medicijn of een andere dosering voorgesteld worden. Op deze manier wordt voorkomen dat u klachten krijgt.

Omdat alle gegevens bij je eigen apotheek in de computer worden opgeslagen, is het aan te bevelen om altijd naar dezelfde apotheek te gaan voor je medicijnen. Als je oudere medicijnen haalt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie van een wachtdienst, is het aan te raden dit aan je apotheek eigen door te geven. Vertel je vaste apotheker ook over de medicijnen en/of voedingssupplementen die je zonder voorschrift ouderen koopt; zo blijft de informatie in de computer correct en ben je verzekerd van een correcte medicatiebewaking.

Een ander aspect van medicatiebewaking is de informatie die uw apotheker krijgt bij een eerste aflevering van medicijnen. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop je medicijnen moet nemen. Ook wordt gekeken naar mogelijke neveneffecten die je kunt vergroten.

 medicatiebewaking

 Heb je vragen hieromtrent neem dan contact met ons.